ஆங்கிலச் சொற்களின் வகை

ஆங்கிலத்தில் சொற்களை பிரதான எட்டுக் கூறுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவைகளே “ஆங்கிலப் பேச்சின் கூறுகள்” (Parts of Speech in English) ஆகும். இவற்றை தமிழில் “சொற்களின் வகைகள்” என்றும் கூறுவர்.

ஆங்கிலப் பேச்சின் கூறுகள் (Parts of Speech in English)

Nouns – பெயர்சொற்கள்
Verbs – வினைச்சொற்கள்
Adjectives – பெயரெச்சங்கள் / பெயருரிச்சொற்கள்
Adverbs – வினெயெச்சங்கள் / வினையுரிச்சொற்கள்
Pronouns – சுட்டுப்பெயர்ச்சொற்கள்
Prepositions – முன்னிடைச்சொற்கள்
Conjunctions – இணைப்புச்சொற்கள் / இடைச்சொற்கள்
Interjections – வியப்பிடைச்சொற்கள்

மேலதிக விளக்கங்களை இங்கே அழுத்திப் பார்க்கவும்.

Advertisements

2 thoughts on “ஆங்கிலச் சொற்களின் வகை

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s