ஆங்கில மொழியின் முழுமையான வரலாறு

History of the English Language in Tamil, ஆங்கிலம் வரலாறு, இங்கிலாந்து வரலாறு, ஐக்கிய இராச்சியம் வரலாறு, பிரித்தானிய வரலாறு, ஆங்கிலேயர் வரலாறு, ஆங்கில வரலாறு சொல்லும் உண்மை, ஆங்கில மொழி வரலாறு

Advertisements

ஆங்கிலம் வரலாறு

ஆங்கிலம் எத்தனையாம் நூற்றாண்டு உருவானது? ஆங்கில எழுத்துருக்கள் எம்மொழியில் இருந்து தோன்றியவை? ஆங்கிலம் உலகில் வளர்ச்சிப் பெற்றது எவ்வாறு? ஆங்கில மொழி வளர்ச்சிக்கான பிரதான காரணிகள் என்னென்ன? ஆங்கில மொழி பிரித்தானியாவில் உருவாகும் முன் பிரித்தானிய பூர்வீகக் குடிகள் பேசிய மொழி என்ன? ஆங்கில மொழியின் எழுத்திலக்கணம் எத்தனையாம் நூற்றாண்டு மாற்றப்பெற்றது?  ஆங்கிலத்தின் சொல்வளம் எவ்வாறு பெறுகியது? ஆங்கிலம் எத்தனை மொழிகளில் இருந்து சொற்களை கடனாகப் பெற்றுக்கொண்டது? ஆங்கிலம் தமிழில் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட சொற்கள் எவை? இவற்றை அறிய விரும்புவராயின்  Aangilam.blog வாருங்கள். நன்றி

ஆங்கிலம் கற்போமா?

ஆங்கிலத்தில் பெயர் சொற்களுக்கு முன்னால் “உயிர் எழுத்துக்கள்” a, e, i, o, u வருமானால் ஓர்/ஒரு என்பதைக் குறிக்க ‘an’ பயன்படுத்த வேண்டும். மெய் எழுத்துக்களிக்கு முன்னால் “a” பயன்படுத்த வேண்டும். மேலும் கற்பதற்கு http://aangilam.blogspot.com/search/label/Use%20a%2Fan%20Vowels-Consonant செல்லுங்கள்.

Do you want to learn English through Tamil?

↑ Grab this Headline Animator Do you want to learn English through Tamil? If yes, please visit this site  http://aangilam.blogspot.com Thanks HK Arun