ஆங்கிலம் கற்க வேண்டுமா?

வாருங்கள் ஆங்கிலம் கற்கலாம். welcome to http://aangilam.blogspot.com நீங்கள் பாடசாலை மாணவரா? தொழில் வாய்ப்புக்காக ஆங்கிலம் கற்க விரும்புகின்றவரா? ஆங்கில அறிவை மேலும் வளர்த்துக்கொள்ள விரும்புகின்றவரா? பலவருடங்கள் பாடசாலையில் கற்றும், ஆங்கில பாடத்தில் எவ்வித முன்னேற்றமும் இல்லையே என்று கவலையடைந்துள்ளவரா? எதுவானாலும் கவலையை விடுங்கள். இதோ உங்களுக்காக ஒரு வலைத்தளம். எந்த வயதினரானாலும் இணைந்து கற்கலாம்.  எவரும் இலகுவில் விளங்கிக்கொள்ள கூடிய எளிய ஆங்கில பாடப் பயிற்சி திட்டம். இவை பாடசாலை ஆங்கிலக் கல்வி போன்றோ, ஆங்கில பேச்சுப்…