ஆங்கில அரட்டை அரங்கம் (English Learning Chat Room)

ஆங்கிலம் கற்போர் தமது ஆங்கில அறிவை மேம்படுத்திக்கொள்வதற்காக புதிதாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆங்கில அரட்டை அரங்கில் நீங்களும் இணைந்துக்கொள்ளலாம். உலகெங்கும் உள்ள தமிழ் நண்பர்களுடன் ஆங்கிலத்தில் உரையாடி உங்கள் ஆங்கில அறிவை வளர்த்துக்கொள்ளலாம். மேலும் இங்கே பார்வையிடவும். http://aangilam.blogspot.hk/p/english-chat.html Advertisements

ஆங்கிலம் – வினை உரிச்சொற்கள் ADVERBS – ENGLISH – TAMIL

வினை உரிச் சொல், வினை உரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், வினையெச்சம்

ஆங்கிலம் கற்க வேண்டுமா?

வாருங்கள் ஆங்கிலம் கற்கலாம். welcome to http://aangilam.blogspot.com நீங்கள் பாடசாலை மாணவரா? தொழில் வாய்ப்புக்காக ஆங்கிலம் கற்க விரும்புகின்றவரா? ஆங்கில அறிவை மேலும் வளர்த்துக்கொள்ள விரும்புகின்றவரா? பலவருடங்கள் பாடசாலையில் கற்றும், ஆங்கில பாடத்தில் எவ்வித முன்னேற்றமும் இல்லையே என்று கவலையடைந்துள்ளவரா? எதுவானாலும் கவலையை விடுங்கள். இதோ உங்களுக்காக ஒரு வலைத்தளம். எந்த வயதினரானாலும் இணைந்து கற்கலாம்.  எவரும் இலகுவில் விளங்கிக்கொள்ள கூடிய எளிய ஆங்கில பாடப் பயிற்சி திட்டம். இவை பாடசாலை ஆங்கிலக் கல்வி போன்றோ, ஆங்கில பேச்சுப்…

Do you want to learn English through Tamil?

↑ Grab this Headline Animator Do you want to learn English through Tamil? If yes, please visit this site  http://aangilam.blogspot.com Thanks HK Arun